Zoeken

Algemene voorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden voor de consument

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing tussen Pen Store Sthlm AB, ondernemingsnummer 556797-0073 (”Voor Crea”) en jij die bij ons een bestelling plaatst via voorcrea.nl (de“Website”). De voorwaarden zijn enkel van toepassing op jou, de consument die een bestelling plaatst en bijgevolg een product van ons koopt via de Website.


1.2 Naast de Voorwaarden is ook het privacybeleid van toepassing, dat je hier kunt vinden. In het privacybeleid kun je lezen hoe we jouw persoonsgegevens verwerken als je bij ons winkelt.

1.3 We kunnen deze Voorwaarden op elk moment wijzigen, maar de wijzigingen die je hebt goedgekeurd op het moment van je aankoop zijn altijd van toepassing op die aankoop. Alle wijzigingen zullen worden weergegeven in de meest recent gepubliceerde versie van de Voorwaarden op de Website. Wijzigingen treden in werking wanneer je de Voorwaarden aanvaardt, dat wil zeggen, wanneer je een nieuwe aankoop doet.

2.​ Bestelling en sluiten van de overeenkomst
2.1 Om een aankoop te doen via de Website, moet je de Voorwaarden aanvaarden. Diegene die de aankoop doet moet 18 jaar of ouder zijn, en niet onder voogdij staan. Ben je jonger dan 18, of sta je onder curatele, dan kun je alleen een bestelling plaatsen met toestemming van je voogd(en) of curator(en).

2.2 Zodra je je aankoop op de Website hebt afgerond sturen wij je zo snel mogelijk een bestelbevestiging per mail. Een aankoopovereenkomst is pas definitief op het moment dat wij de bestelling schriftelijk hebben bevestigd en je de bestelbevestiging per e-mail hebt ontvangen. Wij adviseren je de bestelbevestiging te bewaren voor eventueel contact met de klantenservice.

2.3 We behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, als je bijvoorbeeld verkeerde informatie hebt ingevoerd, je niet voldoet aan de voorwaarden van punt 2.1 of als de bestelling niet kan worden uitgevoerd wegens uitverkoop.

3. Productinformatie
3.1 We behouden ons het recht voor op de uiteindelijke verkoop van producten, net als eventuele beeld- of schrijffouten op de Website, in advertenties of ander promomateriaal, en in productomschrijvingen. Voor Crea heeft het recht om dergelijke fouten te corrigeren, om informatie op de Website te wijzigen of bij te werken en om voortdurend productaanpassingen en verbeteringen door te voeren op de Website.

3.2 Afbeeldingen op de Website die producten weergeven, in advertenties of op ander promomateriaal, dienen enkel als illustratie en niet als specificatie van de producteigenschappen, functies, herkomst of garantie. Voor Crea is niet verantwoordelijk voor informatie op de Website die afkomstig is van derden.

3.3 De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd. Productnamen en logo's zijn mogelijk ook beschermd door het merkenrecht of de marktwetgeving. Dit betekent dat handelsmerken, bedrijfsnamen, productnamen, afbeeldingen, teksten, lay-outs en informatie over producten, diensten en overige inhoud niet mogen worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voor Crea of zijn licentieverlener.

4. Prijzen en bestelling
4.1 Bij het plaatsen van een bestelling gelden de prijzen zoals vermeld op de Website op het moment van bestellen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of indien de omstandigheden niet duidelijk anders blijken. Alle prijzen zijn in euro's inclusief btw voor bestellingen binnen de EU. De prijzen zijn exclusief eventuele betaal- en verzendkosten, die apart vermeld worden.  De totale prijs van de bestelling wordt weergegeven voor je de bestelling afrondt en staat ook in de bestelbevestiging.

4.2 Voor Crea streeft ernaar dat de Website zoveel mogelijk correcte informatie bevat.  We behouden ons echter het recht voor dat de Website typografische fouten en onjuiste prijzen kan bevatten en we zijn niet gebonden aan prijzen waarvan je besefte of had moeten beseffen dat ze onjuist waren.  Als er een onjuiste prijs vermeld werd voor een besteld product, zullen we je hiervan op de hoogte brengen en wachten op de eventuele goedkeuring voor de gecorrigeerde prijs voordat de bestelling als goedgekeurd beschouwd wordt.

5. Promoties, kortingscodes en andere aanbiedingen
5.1 Voor Crea kan, van tijd tot tijd, promoties, kortingscodes en andere aanbiedingen op verschillende producten toekennen ("Aanbiedingen"). Voor producten die onder deze Aanbiedingen vallen, gelden de gunstige prijs of de gunstige voorwaarden enkel tijdens de beperkte periode die vermeld wordt in de betreffende Aanbieding of zolang de voorraad strekt.  In de andere gevallen zijn deze Voorwaarden van toepassing.

5.2 Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden met andere kortingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij de beëindiging of de herroeping van de Aanbieding zijn deze Voorwaarden volledig van toepassing op de producten die eerder tot de Aanbieding behoorden.

6. Levering
6.1 De bestelde producten worden bij je geleverd volgens de afleveroptie die je hebt gekozen. Meer informatie over welke leveringsopties wij bieden, vind je op de Website. Houd er rekening mee dat er voor de verschillende opties beperkingen kunnen gelden.

6.2 De verzendkosten worden aan je bestelling toegevoegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt in je bestelling.

6.3 De levertermijn kan variëren, afhankelijk van de optie die je kiest. De verwachte levertermijn staat vermeld op de Website en wordt tijdens het bestelproces en in de bestelbevestiging weergegeven.

6.4 Tenzij uitdrukkeling anders is overeengekomen, zal de levering plaatsvinden binnen de 30 dagen nadat Voor Crea de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.  Houd er rekening mee dat de levertermijnen een schatting zijn en dat afwijkingen hierop kunnen voorkomen.

6.5 Voor de levering ontvang je een bericht waarin wordt vermeld waar en wanneer je de bestelling in ontvangst kunt nemen of kunt ophalen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het ontvangen of ophalen van je bestelling binnen de aangegeven periode die vermeld staat in het bericht. Voor niet opgehaalde bestellingen hebben wij het recht om een vergoeding van € 20 in rekening te brengen voor de verwerkingskosten van de bestelling en voor de retourzending.

7. Herroepingsrecht
7.1 Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen te herroepen, zonder hiervoor een reden op te geven, met uitzondering van datgene dat hieronder is bepaald. Indien je gebruik wil maken van het herroepingsrecht, moet je ons hiervan op de hoogte brengen binnen de 14 dagen na ontvangst van het bestelde product (de "Herroepingstermijn"). Leden van Voor Crea Plus hebben 30 dagen retourrecht in plaats van 14 dagen. 

7.2 Wanneer je een aankoop doet via de Website, heb je het recht om de verpakking te openen en het product te bekijken in de mate die nodig is om te bepalen of je er tevreden mee bent. Indien en voor zover het product meer gebruikt is dan nodig om de kenmerken of functies te kunnen beoordelen, heeft Voor Crea het recht om een waardevermindering af te trekken van het bedrag dat door Voor Crea terugbetaald wordt. De hoogte van die aftrek komt overeen met de waardevermindering ten opzichte van de originele waarde van het product.

7.3 Houd er rekening mee dat bepaalde producten niet onder het herroepingsrecht vallen. Het herroepingsrecht is bijvoorbeeld niet van toepassing op producten die volgens jouw instructies geproduceerd werden of die op een andere manier duidelijk gepersonaliseerd zijn.

7.4 Als je gebruik wil maken van het herroepingsrecht, moet je een duidelijk bericht sturen naar Voor Crea, vóór de Herroepingstermijn is verstreken. Voor een vlotte afhandeling moet het bericht je naam, adres, bestelnummer, besteldatum en e-mailadres te bevatten en -indien de bestelling meerdere producten bevat- ook over welke producten je niet tevreden bent.  Het bericht mag via de post of via e-mail gestuurd worden naar het adres vermeld op de Website.

7.5 Je moet de producten zonder onnodige vertraging terug sturen of aan ons overhandigen en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat je ons op de hoogte hebt gebracht van deze herroeping. Als je de producten terugstuurt voor de termijn van 14 dagen verlopen is, valt dit binnen de deadline. Bij het terugsturen van producten die onder het herroepingsrecht vallen, ben je zelf verantwoordelijk voor de staat van het geretourneerde product vanaf het moment dat je het ontvangt tot het moment dat wij het opnieuw ontvangen. We raden daarom aan om het product in de originele verpakking en goed verpakt met een traceerbare verzending terug te sturen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in verband met je bestelling, moet je zelf de kosten voor de retourzending betalen.

7.6 Als je dit contract herroept, zullen wij je alle betalingen die we van je ontvingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten als gevolg van jouw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan de 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte gebracht werden van je beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat je gebruikt hebt voor de initiële transactie, tenzij je uitdrukkelijk anders overeengekomen bent: in elk geval, zal je als gevolg van deze terugbetaling geen extra kosten hoeven te betalen. Wij kunnen de terugbetaling achterhouden tot we de producten hebben teruggekregen of tot je een bewijs aangeleverd hebt dat je de producten hebt teruggestuurd, afhankelijk van welke optie het snelst is.

8. Klachten
8.1 Wanneer je via de Website bestelt, heb je altijd het recht om, binnen de drie jaar nadat je het product hebt ontvangen, een klacht in te dienen. Als je een klacht wilt indienen over het product, neem dan zo snel mogelijk na het ontdekken van de fout contact op met Voor Crea. De klacht is enkel geldig als deze binnen een redelijke termijn nadat je de fout hebt opgemerkt of had moeten opmerken, is ingediend.  Is de klacht binnen de twee maanden nadat de fout opgemerkt werd ingediend, dan wordt dit altijd als een redelijke termijn gezien.

8.2 We raden je aan om de producten bij ontvangst altijd te controleren en eventuele schade aan de verpakking onmiddellijk te melden aan de vervoerder of het afleverpunt en de schade te registreren bij het verzendbedrijf.

8.3 Als je een verkeerd product wil terugsturen, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice op het telefoonnummer 0046 8-515 10 250 of een e-mail sturen naar klantenservice@voorcrea.nl voor verder instructies. Je bent zelf verantwoordelijk voor de staat van het geretourneerd product vanaf het moment van ontvangst tot het moment dat Voor Crea het ontvangen heeft. We raden daarom aan om het product in de originele verpakking en goed verpakt met een traceerbare verzending terug te sturen.
 Voor Crea neemt geen producten aan die per post of onder rembours worden teruggestuurd.

8.4 Zodra Voor Crea het product heeft ontvangen en heeft vastgesteld dat de klacht gegrond is, zullen wij het vervangen in overeenstemming met de wet die van toepassing is. Dit wil zeggen dat de fout zal worden rechtgezet of dat we het verkeerde product door een nieuwe zullen vervangen.  Als dit niet mogelijk is of als Voor Crea denkt dat het op een andere manier voordeliger is, kan Voor Crea in daarvan het bedrag van je bestelling inclusief de retourkosten aan je terugbetalen.  Houd er rekening mee dat Voor Crea het recht heeft om een klacht te weigeren als blijkt dat het product niet verkeerd is in overeenstemming met de wet die van toepassing is, en in een dergelijk geval betalen wij de kosten voor een retourzending niet terug.

9. Overmacht
9.1 Indien het nakomen van de verplichtingen van Voor Crea substantieel wordt bemoeilijkt of verhinderd door omstandigheden waarop Voor Crea zelf geen invloed heeft, zoals oorlogen en natuurrampen, dan is dit een grond voor vrijstelling van de verplichting tot betaling van een schadevergoeding en andere dwangsommen. Er kan echter een annulering plaatsvinden in overeenstemming met de verplichte wetgeving inzake consumentenbescherming.

10. Overige
10.1 Als je vragen hebt over klachten, je herroepingsrecht of andere vragen over je bestelling, dan kun je contact opnemen met Voor Crea op het telefoonnummer 0046 8-515 10 250 of een e-mail sturen naar klantenservice@voorcrea.nl.

10.2 Als je een klacht hebt, dan kun je die indienen via het online platform van de EU voor geschillenbeslechting, dat je kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Dit Algemene voorwaarden is vastgesteld op 5 april 2024.
Inloggen

Choose your location