Zoeken

Privacybeleid

Pen Store Sthlm AB (“Voor Crea” of “wij”) geeft om je privacy. Daarom willen we je informeren over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en welke rechten je hebt.

Dit privacybeleid is van toepassing op degenen die contact met ons opnemen, marketing van ons ontvangen, onze website bezoeken (voorcrea.nl), klant of partner van ons is, een van onze klanten vertegenwoordigt, potentiële klanten, leveranciers of partners.

Samengevat verwerken we je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Communicatie met jou
• Het versturen van direct marketing
• Om je gebruik van onze websites te analyseren en deze te verbeteren
• Marktanalyse
• Om ons contract met jou of de organisatie die je vertegenwoordigt te beheren
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen


Afhankelijk van de relatie die wij met jou hebben, verwerken we je persoonsgegevens voor alle of slechts enkele van de hierboven beschreven doeleinden. Welke persoonsgegevens we verwerken, staat beschreven in het privacybeleid.

Hieronder kun je meer lezen over hoe en waarom we jouw persoonsgegevens verwerken. We beschrijven welke rechten je hebt wanneer we je persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en dat je te allen tijde bezwaar kunt maken tegen marketing. We beschrijven ook welke wettelijke basis we hebben voor de verwerking en hoe lang we je persoonsgegevens bewaren.

Hieronder kun je meer lezen over het volgende:
Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens?
Ben je verplicht om je persoonsgegevens aan ons verstrekken?
Wie heeft er toegang tot je persoonsgegevens en waarom?
Delen we je persoonsgegevens buiten de EU/EER?
Wat zijn je rechten?
Gedetailleerde beschrijving van hoe we je persoonsgegevens verwerken
Belangenafweging

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens?
Pen Store Sthlm AB met ondernemingsnummer 556797-0073, is verantwoordelijk (verwerkingsverantwoordelijke) voor de verwerking van je persoonsgegevens wanneer we je persoonsgegevens verwerken voor onze eigen doeleinden.
Als je vragen hebt over onze verwerking van je persoonsgegevens, of als je jouw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via postadres Hornsgatan 98, 118 21 Stockholm, Zweden.

Ben je verplicht om je persoonsgegevens aan ons te verstrekken?
Om je aankoop en/of lidmaatschap te voltooien en te verwerken en om te kunnen voldoen aan wettelijke of overige vereisten, moeten we enkele persoonsgegevens verwerken. Het is daarom nodig dat je deze persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Als je dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, kun je geen aankopen bij ons doen of lid worden. Welke persoonsgegevens je moet verstrekken, kun je lezen in onderstaande tabellen, waar de wettelijke basis "voldoen aan contract" of "wettelijke verplichting" is.

Wie heeft er toegang tot je persoonsgegevens en waarom?
Je persoonsgegevens worden voornamelijk door ons verwerkt. De volgende derde partijen zullen toegang hebben tot een deel van je persoonsgegevens, zoals hieronder uiteengezet.

• Om een werkend IT-systeem te hebben en ons bedrijf efficiënt te runnen, delen we je persoonsgegevens met onze IT-leveranciers. Wanneer we je persoonsgegevens delen met onze IT-providers, doen we dit alleen zodat zij hun verplichtingen jegens ons kunnen nakomen in overeenstemming met de overeenkomst die wij hebben.

• Om je betaling te administreren, worden je persoonsgegevens verwerkt door onze betalingsdienstaanbieders. Als je ervoor kiest om op factuur te betalen, kan de betalingsdienstaanbieder je persoonsgegevens delen met kredietinformatiebureaus om je financiële situatie te beoordelen.

• Om je bestelling te bezorgen en eventuele retourzendingen af te handelen, delen we je persoonsgegevens met onze vervoerders.

• Om jou en andere potentiële klanten gerichte marketing te bieden, zullen we je persoonsgegevens delen met relevante derde partijen zoals Facebook en Google als aanbieders van digitale kanalen die wij gebruiken.

• Als we een overeenkomst hebben met jou of de organisatie die je vertegenwoordigt, kunnen we je persoonsgegevens bekendmaken aan onze derde partij die onze boekhouding afhandelt.

• Als je onze website gebruikt, wordt er gebruik gemaakt van een derde partij die het gebruik van de website analyseert en dus toegang kan krijgen tot jouw persoonsgegevens.

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten over met wie wij je persoonsgegevens delen. Je vindt onze contactgegevens aan het begin van dit privacybeleid.

Delen we je persoonsgegevens buiten de EU/EER?
We streven er altijd naar om je persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In sommige situaties kunnen de persoonsgegevens echter worden overgedragen naar en verwerkt in landen buiten de EU/EER. In het geval dat persoonsgegevens buiten de EU/EER worden verwerkt, is er ofwel een besluit van de Commissie dat het derde land in kwestie een adequaat beschermingsniveau garandeert, of zijn er passende veiligheidsmaatregelen in de vorm van standaard contractclausules, om ervoor te zorgen dat je rechten worden beschermd.

Wat zijn je rechten?
Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heb je, afhankelijk van de omstandigheden, recht op verschillende rechten wanneer we je persoonsgegevens verwerken. Deze zetten we hieronder uiteen.

Als je vragen hebt over deze rechten of gebruik wilt maken van je rechten, kun je contact met ons opnemen. Je vindt onze contactgegevens aan het begin van dit privacybeleid.

Recht om toestemming in te trekken en bezwaar te maken tegen verwerking
Je hebt het recht om de toestemming die je ons hebt gegeven voor onze verwerking van je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk in te trekken.

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en profilering, zoals nieuwsbrieven en aangepaste marketing.

Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op de wettelijke basis van legitiem belang. Lees hieronder meer over wat belangenafweging inhoudt. In sommige gevallen kunnen we je persoonsgegevens blijven verwerken, zelfs als je bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking. Dit kan het geval zijn als we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, of als het gaat om het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Recht op toegang
Je hebt het recht om een bevestiging te ontvangen of we je persoonsgegevens verwerken. Als we je persoonsgegevens verwerken, heb je ook het recht om informatie te ontvangen over hoe we de persoonsgegevens verwerken en om een kopie van je persoonsgegevens te ontvangen.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren en onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

Recht op wissen (“recht om vergeten te worden”) en beperking van verwerking
Je hebt in bepaalde gevallen het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, en wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang en naar aanleiding van je bezwaar (zie hieronder onder Recht op bezwaar) vaststellen dat wij geen doorslaggevend belang hebben bij de verdere verwerking ervan.

Je hebt ook het recht een verzoek in te dienen dat wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Wanneer je bijvoorbeeld de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt, wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang, of wanneer de verwerking onwettig is, en je je verzet tegen het wissen van je persoonsgegevens en in plaats daarvan wilt dat we onze verwerking beperken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om in bepaalde gevallen de persoonsgegevens (die jou betreffen) die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Je hebt ook het recht om in bepaalde gevallen dergelijke persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien technisch mogelijk (“gegevensoverdraagbaarheid”).

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is van toepassing op persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat als de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of een overeenkomst en de verwerking is geautomatiseerd.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Een dergelijke klacht kan worden ingediend bij de autoriteit in de EU/EER-lidstaat waar je woont, werkt of waar de vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. In Zweden is de toezichthoudende autoriteit Integritetsskyddsmyndigheten.

Gedetailleerde beschrijving van hoe we je persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen of die wij zelf hebben verzameld. Je persoonsgegevens worden verwerkt zoals we in onderstaande tabellen beschrijven.

Hier lees je meer in detail waarom we jouw persoonsgegevens verwerken, welke categorieën persoonsgegevens we verwerken en wat de wettelijke basis is voor de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt ook lezen hoe lang we je persoonsgegevens bewaren.

In ons cookiebeleid kun je ook lezen hoe wij cookies gebruiken. Je vindt ons cookiebeleid hier: 

voorcrea.nl/nl/cookiebeleid

Algemene verwerking ongeacht onze relatie met jou

Doel: Om met jou te communiceren
Verwerking uitgevoerd Persoonsgegevens die wij verwerken Wettelijke basis
• Je communicatie beantwoorden en beheren, zoals vragen die je ons stelt over onze producten en/of diensten of in verband met klantenservice en support • Identiteit en contactgegevens

• Informatie die je ons verstrekt
Belangenafweging
De verwerking is gerechtvaardigd door ons gerechtvaardigde belang om met je te kunnen communiceren, bijvoorbeeld om jouw vragen te beantwoorden en af te handelen.
Bewaartermijn: Na het beëindigen ven onze communicatie bewaren we je persoonsgegevens gedurende één jaar. De persoonsgegevens kunnen ook voor langere tijd worden bewaard voor andere doeleinden. Bekijk deze bewaartermijnen voor elk doel.

Voor wie marketing van ons ontvangt

Doel: Direct marketing aan jou gericht
Verwerking uitgevoerd Persoonsgegevens die wij verwerken Wettelijke basis
• Direct marketing met aanbiedingen en informatie

• Het versturen van informatie over je winkelwagentje als je onze website hebt verlaten zonder de aankoop af te ronden

• Het creëren van een correcte uitschrijflijst, voor het geval je je hebt afgemeld voor onze marketing
• Identiteit en contactgegevens

Voor aangepaste communicatie en herinneringen over het winkelwagentje verwerken we ook:
• Surfgeschiedenis
• Bestelgeschiedenis
Belangenafweging
De verwerking wordt gerechtvaardigd door ons legitieme belang om relevante advertenties naar jou als potentiële klant of vertegenwoordiger van een klant te sturen. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de marketing wanneer de gegevens worden verzameld en bij elke aparte mailing.

Toestemming
Als je toestemming hebt gegeven om marketing van ons te ontvangen, sturen we marketing op basis van jouw toestemming. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken.
Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden na een beëindigde klantrelatie één jaar bewaard op basis van een belangenafweging. Als er geen contractuele relatie is, worden gegevens maximaal drie maanden bewaard als er geen contractuele relatie ontstaat. Als je echter vertegenwoordiger bent, zullen we stoppen met het bewaren van je persoonsgegevens zodra we ervan op de hoogte zijn dat je de organisatie niet langer vertegenwoordigt. Als je je toestemming hebt gegeven, sturen we marketing totdat je je afmeldt voor onze mailing. We stoppen altijd met het verzenden van marketing als je je afmeldt voor onze verzending of anderszins bezwaar maakt tegen de marketing.

Als je je afmeldt, bewaren we je persoonsgegevens voorlopig op onze "uitschrijflijst" in overeenstemming met de regels van de marketingwet om je niet per ongeluk opnieuw marketing te sturen.
 
Doel: Het aanbieden van aangepaste marketing in digitale kanalen
Verwerking uitgevoerd Persoonsgegevens die wij verwerken Wettelijke basis
• Het aanbieden van aangepaste marketing in digitale kanalen, social media en websites van derden, inclusief het delen van persoonsgegevens met relevante derde partijen zoals Facebook en Google en digitale kanaalaanbieders waar we gebruik van maken. • Identiteit en contactgegevens

• IP-adres

• Surfgeschiedenis

• Bestelgeschiedenis
Belangenafweging
De verwerking wordt gerechtvaardigd door ons legitieme belang om je persoonsgegevens te kunnen delen met derde partijen die onze marketing kunnen aanpassen voor potentiële klanten op basis van informatie over jou als bestaande klant of vertegenwoordiger van een bestaande klant.
Je persoonsgegevens worden alleen voor dit doel verwerkt als je geen bezwaar hebt gemaakt tegen marketing.

Toestemming
Als je toestemming hebt gegeven om marketing van ons te ontvangen, sturen we marketing op basis van jouw toestemming. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken.
Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden tot twee jaar na beëindiging van een klantrelatie of lidmaatschap bewaard. Als je echter vertegenwoordiger bent, zullen we stoppen met het bewaren van je persoonsgegevens zodra we ervan op de hoogte zijn dat je de organisatie niet langer vertegenwoordigt. We stoppen de verwerking altijd als je hier bezwaar tegen hebt.

In geval van toestemming worden uw gegevens opgeslagen totdat de toestemming wordt ingetrokken.Voor wie onze website bezoekt (voorcrea.nl)

Doel: Je gebruik van onze website analyseren en deze verbeteren
Verwerking uitgevoerd Persoonsgegevens die wij verwerken Wettelijke basis
• Onderzoeken en analyseren hoe onze websites (www.penstore.se, www.penstore.fi, www.penstore.no, www.penstore.dk en/of www.penstore.com) worden gebruikt om verbetermaatregelen te kunnen nemen • Informatie van het apparaat waarmee je onze website bezoekt, namelijk IP-adres, browser, besturingssysteem, internetprovider en schermresolutie. Belangenafweging
De verwerking is gerechtvaardigd door ons legitieme belang om onze website te kunnen ontwikkelen en verbeteren om onze gebruikers een betere gebruikerservaring te bieden.
Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden verzameld door cookies op je computer te plaatsen en de duur van de verwerking van de persoonsgegevens is afhankelijk van het type cookie. Sommige cookies worden meteen na je bezoek aan de site verwijderd, terwijl andere cookies voor een langere periode worden bewaard. Lees meer in ons cookiebeleid.
 

Doel: Om op verzoek een klantaccount op onze websites te verstrekken
Verwerking uitgevoerd Persoonsgegevens die wij verwerken Wettelijke basis
• Om je account aan te maken, te administreren en te beheren

• Met je communiceren over je account

• Om beveiligingsmaatregelen te nemen, b.v. ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde logins toegang krijgen.

• Om je de voordelen te bieden van het hebben van een klantaccount, zoals de mogelijkheid vooraf ingevulde informatie te gebruiken tijdens het winkelen, om eerdere aankopen te bekijken, om lopende aankopen te volgen en om eenvoudig je nieuwsbriefabonnement te beheren.
• Identiteit en contactgegevens

• Wachtwoord

Om je de voordelen te bieden van het hebben van een klantaccount, verwerken we ook:
• De informatie die je de laatste keer dat je winkelde hebt ingevuld, dit houdt in dat we informatie opslaan over je naam, je e-mailadres en je postadres

• Bestelgeschiedenis

• Informatie over of je je wel of niet abonneert op nieuwsbrieven
Uitvoering van contract
De verwerking is noodzakelijk om op verzoek een klantaccount aan te kunnen maken en te beheren en om je de voordelen te laten genieten die voortvloeien uit het hebben van een account, d.w.z. in staat zijn om de soepelere koopervaring te bieden die voortkomt uit het hebben van een klantaccount.
Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden twee jaar bewaard vanaf het moment waarop je voor het laatst ingelogd was. Je kunt je account op elk moment verwijderen en wij zullen dan onmiddellijk stoppen met het bewaren van je persoonsgegevens voor dit doel.


Voor wie een potentiële klant van ons is of een potentiële klant vertegenwoordigt

Doel: Om de aankoop van onze producten te beheren
Verwerking uitgevoerd Persoonsgegevens die wij verwerken Wettelijke basis
• Om met jou of de organisatie die je vertegenwoordigt te onderhandelen over overeenkomsten, overeenkomsten aan te gaan, te administreren en te beheren

• Het uitvoeren van betalingen

• Het verzenden van bestel- en leveringsbevestigingen
• Identiteit en contactgegevens

• Bestel- en betaalinformatie (indien je een particulier of individuele handelaar bent)

• Informatie uit onze communicatie met jou
Als je een particulier of een individuele handelaar bent:
Uitvoering van contract
De verwerking is noodzakelijk om onze overeenkomst met jou na te komen. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kun je geen aankoop bij ons doen.
Burgerservicenummers worden verwerkt voor het belang van een veilige identificatie.


Als je vertegenwoordiger bent:
Belangenafweging
De verwerking wordt gerechtvaardigd door ons gerechtvaardigde belang om overeenkomsten te kunnen aangaan en uitvoeren met de organisatie die je vertegenwoordigt.
Bewaartermijn: Wij bewaren je persoonsgegevens gedurende één jaar nadat de contractuele relatie is beëindigd. Als je echter vertegenwoordiger bent, zullen we stoppen met het bewaren van je persoonsgegevens zodra we ervan op de hoogte zijn dat je de organisatie niet langer vertegenwoordigt.

 
Doel: Het afhandelen van claims
Verwerking uitgevoerd Persoonsgegevens die wij verwerken Wettelijke basis
• Het behandelen en initiëren van mogelijke claims zoals het intrekken van aankopen, klachtencases en garantieclaims • Identiteit en contactgegevens

• Informatie uit onze communicatie met jou met betrekking tot de claim

• Relevante informatie over jou waarop de claim betrekking heeft
Uitvoering van contract
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze rechten en plichten als gevolg van onze overeenkomst met jou of de organisatie die je vertegenwoordigt.

Wettelijke verplichting
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de consumenten- of inkoopwetgeving.

Belangenafweging
We hebben ook een legitiem belang bij het kunnen starten van en verdedigen tegen een mogelijke juridische claim.
Bewaartermijn: De gegevens worden bewaard vanaf het initiëren van de claim en zolang het proces met betrekking tot de claim loopt. Indien nodig kunnen gegevens worden verwerkt zolang als vereist door de toepasselijke verjaringstermijnen. Als je echter vertegenwoordiger bent, zullen we stoppen met het bewaren van je persoonsgegevens zodra we ervan op de hoogte zijn dat je de organisatie niet langer vertegenwoordigt.
 

Doel: Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
Verwerking uitgevoerd Persoonsgegevens die wij verwerken Wettelijke basis
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de Boekhoudwet • Identiteit en contactgegevens

• Betaalgegevens (indien je particulier of individuele handelaar bent)
Wettelijke verplichting
De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de Boekhoudwet.
Bewaartermijn: De gegevens worden zeven tot acht jaar verwerkt, in overeenstemming met de Boekhoudwet. Als je echter vertegenwoordiger bent, zullen we stoppen met het bewaren van je persoonsgegevens zodra we ervan op de hoogte zijn dat je de organisatie niet langer vertegenwoordigt.
 
Doel: Marktanalyse
Verwerking uitgevoerd Persoonsgegevens die wij verwerken Wettelijke basis
• Voor het uitvoeren van marktonderzoeken, zoals klanttevredenheid, meningen over ons aanbod en ontwikkelingspotentieel

• Voor het maken van rapporten op basis van antwoorden en conclusies uit enquêtes
• Identiteit en contactgegevens Belangenafweging
De verwerking is gerechtvaardigd door ons gerechtvaardigde belang om contact met je op te kunnen nemen met het verzoek om onze producten en/of diensten te evalueren om deze te kunnen verbeteren.
Bewaartermijn: Na een enquête bewaren we je persoonsgegevens gedurende zes maanden. Gegevens kunnen daarna worden geanonimiseerd om voor een langere periode in geaggregeerde vorm te worden bewaard.


Voor wie een potentiële partner of partner is of een (potentiële) partner van ons vertegenwoordigt

Doel: Het beheren van de contractuele relatie
Verwerking uitgevoerd Persoonsgegevens die wij verwerken Wettelijke basis
• Om met jou of de organisatie die je vertegenwoordigt te onderhandelen over overeenkomsten, overeenkomsten aan te gaan, te administreren en te beheren

• Het uitvoeren van betalingen
• Identiteit en contactgegevens

• Betaalinformatie (indien je een particulier of individuele handelaar bent)

• Informatie uit onze communicatie met jou
Als je een particulier of een individuele handelaar bent:
Uitvoering van contract
De verwerking is noodzakelijk om onze overeenkomst met jou na te komen.
Burgerservicenummers worden verwerkt voor het belang van een veilige identificatie.


Als je vertegenwoordiger bent:
Belangenafweging
De verwerking wordt gerechtvaardigd door ons gerechtvaardigde belang om overeenkomsten te kunnen aangaan en uit te voeren met de organisatie die je vertegenwoordigt.
Bewaartermijn: We bewaren je persoonsgegevens gedurende de contractperiode en één jaar daarna. Als je echter vertegenwoordiger bent, zullen we stoppen met het bewaren van je persoonsgegevens zodra we ervan op de hoogte zijn dat je de organisatie niet langer vertegenwoordigt.
 
Doel: Het afhandelen van claims
Verwerking uitgevoerd Persoonsgegevens die wij verwerken Wettelijke basis
• Het behandelen en initiëren van mogelijke claims zoals het intrekken van aankopen, klachtencases en garantieclaims • Identiteit en contactgegevens

• Informatie uit onze communicatie met jou met betrekking tot de claim

• Relevante informatie over jou waarop de claim betrekking heeft

Uitvoering van contract
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze rechten en plichten als gevolg van onze overeenkomst met jou of de organisatie die je vertegenwoordigt.

Wettelijke verplichting
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de inkoopwetgeving.

Belangenafweging
We hebben ook een legitiem belang bij het kunnen starten van en verdedigen tegen een mogelijke juridische claim.
Bewaartermijn: De gegevens worden bewaard vanaf het initiëren van de claim en zolang het proces met betrekking tot de claim loopt. Indien nodig kunnen gegevens worden verwerkt zolang als vereist door de toepasselijke verjaringstermijnen. Als je echter vertegenwoordiger bent, zullen we stoppen met het bewaren van je persoonsgegevens zodra we ervan op de hoogte zijn dat je de organisatie niet langer vertegenwoordigt.
 
Doel: Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
Verwerking uitgevoerd Persoonsgegevens die wij verwerken Wettelijke basis
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de Boekhoudwet • Identiteit en contactgegevens

• Betaalgegevens (indien je particulier of individuele handelaar bent)
Wettelijke verplichting
De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de Boekhoudwet.
Bewaartermijn: De gegevens worden zeven tot acht jaar verwerkt, in overeenstemming met de Boekhoudwet. Als je echter vertegenwoordiger bent, zullen we stoppen met het bewaren van je persoonsgegevens zodra we ervan op de hoogte zijn dat je de organisatie niet langer vertegenwoordigt.

Belangenafweging

Zoals we hierboven vermelden, verwerken we je persoonsgegevens voor sommige doeleinden en vertrouwen we op ons legitieme belang als wettelijke basis voor de verwerking. De belangenafweging houdt in dat we een belangenafweging hebben uitgevoerd waarbij wij hebben vastgesteld dat ons gerechtvaardigde belang voor de verwerking zwaarder weegt dan jouw belangen of rechten die de bescherming van je persoonsgegevens vereisen. In bovenstaande tabellen hebben we aangegeven wat ons gerechtvaardigd belang is.

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt lezen over hoe we deze test hebben uitgevoerd. Onze contactgegevens zijn de gegevens vermeld aan het begin van dit privacybeleid.

__________________________________________________________


Dit privacybeleid is geldig vanaf 2023-05-30.
.
Inloggen

Choose your location